ORABOND 1397

ORABOND 1397

Duplolepljiva traka

Tehničke karakteristike

Opis

Ova dvostrana traka se sastoji od poliesternog nosača folije, koji je sa obe strane obložen modifikovanim solventnim akrilitnim lepilom. Poseduje odličnu otpornost na UV zračenje, ekstremne temperature, hemikalije, razređivače i vlažnost. Lepak je visokootporan na smicanje i to ga čini izuzetno dugotrajnim kada se nanosi na metal, glatke i koherentne površine. Dugotrajnost lepka je dobra i u slučajevima nanošenja na nekoherentne površine. Zbog velike debljine adhezivne mase prikladna je i za grube i hrapave površine.

Nosač

Poliester film, 12

Zaštitni silikonski papir

Braon papir, sa obe strane obložen silikonom, 90 g/m

Lepak

Modifikovani slovent acrylate.

Primena

Koristi se za pričvršćivanje kamionskih i automobilskih stakala za plastična kućišta, kao samolepljivi medijum za držače, nosače, panoe. Za nastavljanje i spajanje papira., tekstila, plastičnih i metalnih ploča i filmova gde se zahteva visoka otpornost na napon smicanja i velika sila adhezije.

Tehnički podaci

Debljina*(sa zaštitnim papirom i lepkom) 210 μm.
Otpornost na temperaturu*** -40°C do +160°C, na momente do 180°C
Otpornost na razređivače i hemikalije uz ekspertsko nanošenje otporna na većinu ulja, goriva, masnoću,
alifatske solvente, slabe kiseline, soli i alkale.
LoopTack Test* (FINAT TM 9 33N/25mm
Adheziona sila*
(FINAT TM 1, na nerđajućem čeliku, jedna strana prekrivena sa 50 mikronski poliester)
24N/25mm / posle 1 minuta
30n/25mm / posle 10 minuta
35n/25mm / posle 24 časa
Sila Smicanja*
(FINAT TM 8, na nerđajućem čeliku, jedna strana prekrivena sa 50 mikronski poliester)
>400h / na 23 °C
>6h / na 70 °C
Otpornost na temperaturu* (S.A.F.T. 140° C
Maksimalno vreme skladištenja** 2 godine
Temperatura na kojoj se primenjuje min. +15°C
* prosečna
** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

Menu