ORAGUARD 372-antigrafiti

ORAGUARD 372-antigrafiti

Laminating Film

Tehničke karakteristike

Opis

Transparentna specijalna poliesterska folija sa odličnom dimenzionom stabilnošću i trajnošću. Štiti površine od prljavštine i UV zraka. Uz korišćenje prikladnog cleaning solventa, grafiti se mogu brzo ukloniti bez oštećenja na površini folije.

Prenosni materijal

PE-coated papir sa obe strane, 160 g/m2.

Lepak

Poliakrilit, trajni.

Primena

Odlična zaštita, posebno protiv grafita i uticaja sredine pri unutrašnjim i spoljnim aplikacijama (Anti- Grafiti Film) na neravnim površinama

Tehnički podaci

Debljina*(bez papira i lepka) 23 mikrona
Dimenziona stabilnost(FINAT TM 14) lepljeno na čelik skupljanje 0.2mm maksimalno.
Otpornost na temperaturu lepljeno na aluminijum, -40oC do +120oC, bez promena
Otpornost na morsku vodu lepljeno na aluminijum, posle 100h/23oC, bez promena
Otpornost na solvente i hemikalije na sobnoj temperaturi, 72h po lepljenju na aluminijum, kratkoročna otpornost na najveći broj ulja i masti, goriva, alifatskih solvenata, slabih kselina, soli i alkala
Otpornost na plamen (DIN 75200) nalepljena na celik, samougasiva
Adheziona sila*
(FINAT TM 1, nakon 24h, nerđajući čelik)
12 N/25 mm
Maksimalno vreme skladištenja** 2 godine
Temperatura na kojoj se primenjuje min. +10°C
Rok trajanja nakon primene od strane stručnog lica izložena vertikalnim spoljnim uslovima 
(normalna klima Centralne Evrope)
3 godina
* prosečna
** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

Menu