ORALITE 5200

Economy Grade

Tehničke karakteristike

Opis

ORALITE® reflektujuće folije serije 5200 ECONOMY GRADE su otporne na vremenske uslove, samolepljive folije izuzetno otporne na koroziju i razređivače. Retroreflektujući sistem ORALITE® folija serije 5200 ECONOMY GRADE sastoji se od ukapsuljenih katadioptričkih staklenih kuglica koje su utisnute u sloj plastičnog materijala. Glatka površina daje odličnu mogućnost štampe.

Materijal

PVC cast folija.

Papirna podloga

PE-coated silikonski papir 145g/m²
Kako se svi serijski brojevi nanose na silikonski papir, moguće je pratiti čitav proces od proizvodnje do kupovine.

Lepak

Solventni poliakrilit, trajni.

Primena

ORALITE® reflektujuće folije serije 5200 ECONOMY GRADE su posebno izrađene za proizvodnju znakova obaveštenja kao i za izradu reflektujućih reklama, a namenjene su kratkoročnoj spoljnoj upotrebi i zahtevaju minimum retrorefleksije. Pogodne su za upotrebu kako na digitalnim štampačima sa solventnim bojama, tako i na katerima. Glatka površina pruža visoku otpornost na ogrebotin. ORALITE® 5200 ECONOMY GRADE poseduje lepak koji odlično prianja na metalne površine kao što su aluminijumske ili cinkovane čelične ploče. Pri upotrebi ORALITE ® reflektujućih folija serije 5200 ECONOMY GRADE moraju se poštovati specifični nacionalni standardi.

Metod štampe

Ink jet štampa na bazi solventa
Sito štampa: preporučena boja za sito štampu serije 5018.

Preporučena laminacija

ORAGUARD® 290F, ORAGUARD® 293F

Vrednosti minimalne refleksije (DIN 67520 deo 1)

Specifični koeficijent retrorefleksije R’ u cd / 1x po m²
Ugao posmatranja
Upadni ugao
0,2°
0,33°
30°
30°
bela
010
50
22
36
15
žuta
020
32
14
22
9
crvena
030
12
5
8
3
narandžasta
035
16
7,5
12
5
plava
050
3
1,3
1,9
0,6
zelena
060
6
2,5
4,5
1,8

Tehnički podaci

Debljina* (bez zaštitnog papira i lepka) 80 mikrona
Otpornost na temperaturu zalepljena na auliminium -50°C do +82°C
Adheziona sila*
(FINAT TM 1, nakon 24h, nerđajući čelik)
15N/25mm (kidanje folije)
Maksimalno vreme skladištenja** 2 godine
Temperatura na kojoj se primenjuje min. +10ºC
Rok trajanja, stručnim nanošenjem
pod verikalnim spoljnim izlaganjem
3 godine (neštampano)
* prosečna
** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

Menu