ORALITE 5800

High Intensity Grade

Tehničke karakteristike

Opis

ORALITE® retroflektujuće folije serije 5800 HIGH INTENSITY GRADE su otporne na vremenske uslove, samolepljive retroreflektujuće folije izuzetno otporne na koroziju i razređivače. Glatka površina ORALITE® reflektujućih folija serije 5800 HIGH INTENSITY GRADE daje odličnu mogućnost štampe. Retroreflektujući sistem ORALITE® reflektujućih ovih folija sastoji se od ukapsuljenih katadioptričkih staklenih kuglica koje su utisnute u sloj plastičnog materijala. Vrednosti refleksije i boje na dnevnoj svetlosti prilagođene su međunarodnim standardima za reflektujuće materijale.

Materijal

Akrilna folija.

Papirna podloga

Polipropilenska folija, sa silikonom sa jedne strane, 0.075mm

Lepak

Solventni poliakrilit, trajni.

Primena

ORALITE® reflektujuće folije serije 5800 HIGH INTENSITY GRADE su posebno izrađene za proizvodnju saobraćajnih znakova, putokaza i znakova upozorenja, a namenjeni su dugoročnoj spoljnoj upotrebi.
ORALITE® 5800 HIGH INTENSITY GRADE poseduje lepak koji odlično prianja na metalne površine kao što su aluminijumske ili cinkovane čelične ploče. Posebna struktura ćelija pruža identifikaciju proizvođača folija. Pri upotrebi ORALITE ® reflektujućih folija serije 5800 HIGH INTENSITY GRADE moraju se poštovati specifični nacionalni standardi.

Metod štampe

Sito štampa: potrebne boje za sito štampu serije 5010 i 5018.

Vrednosti minimalne refleksije (DIN 67520 deo 1)

Specifični koeficijent retrorefleksije R’ u cd / 1x po m²
Ugao posmatranja
Upadni ugao
0,2°
0,33°
30°
40°
30°
40°
30°
40°
bela
010
250
150
110
180
100
95
4
2.4
1.4
žuta
020
170
100
70
122
67
64
3
1.5
1
crvena
030
45
25
15
25
14
13
0.8
0.4
0.3
narandžasta
035
100
60
29
62
40
22
1.5
0.8
0.7
plava
050
20
11
8
14
8
7
0.2
0.1
zelena
060
45
25
12
21
12
11
0.6
0.3
0.2
braon
080
3.5
1.5
1
2.5
1

Boje (DIN 5033 deo 3, DIN 5036 deo 1, DIN 6171)

Koordinate boja
1
2
3
4
x
y
x
y
x
y
x
y
Lam
Faktor b
bela
010
0,305
0,315
0,355
0,345
0,325
0,355
0,295
0,325
>=0,27
žuta
020
0,494
0,505
0,47
0,48
0,513
0,437
0,545
0,454
>=0,16
crvena
030
0,735
0,265
0,7
0,25
0,61
0,34
0,66
0,34
>=0,03
narandžasta
035
0,61
0,39
0,535
0,375
0,506
0,404
0,57
0,429
>=0,14
plava
050
0,13
0,09
0,16
0,09
0,16
0,14
0,13
0,14
>=0,01
zelena
060
0,11
0,415
0,17
0,415
0,17
0,5
0,11
0,5
>=0,03
braon
080
0,455
0,397
0,523
0,429
0,479
0,373
0,558
0,394
0.03<=ß
<=0.09

Tehnički podaci

Debljina* (bez zaštitnog papira i lepka) 260 μm
Otpornost na temperaturu zalepljena na auliminium -50°C do +82°C
Otpornost na slanu vodu (DIN 50021) zalepljena na auliminium posle 100h na 23°C bez varijacija
Otpornost na solvente i hemikalije uz ekspertsko nanošenje otporna na većinu ulja, masti, goriva, alifatskih solvenata, slabih kiselina, soli i alkala
Otpornost na sredstva za čišćenje Zalepljena na aluminijum, 8h (0.5% sredstava za čišćenje iz domaćinstva) na temperaturi od 65°C, bez varijacije
Adheziona sila*
(FINAT TM 1, nakon 24h, nerđajući čelik)
15N/25mm (25mm = 0.98in) (kidanje folije)
Maksimalno vreme skladištenja** 2 godine
Temperatura na kojoj se primenjuje min. +10ºC
Rok trajanja, stručnim nanošenjem
pod verikalnim spoljnim izlaganjem
10 godina (neštampano)
* prosečna
** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

Menu