ORAMOUNT 1816

Duplolepljiva traka

Tehničke karakteristike

Opis

Ova traka se sastoji od bele poliolefinske pene sa obe strane obložene modifikovanim solventnim akrilitnim lepkom. Lepak je zaštićen plavim dvostranim silikonskim papirom. Ovaj modifikovani solventni akrilitni lepak poseduje visok nivo inicijalne adhezije hrapavim i neravnim površinama

Nosač

Poliolefinska pena, bela, 1500 μm

Zaštitni silikonski papir

Plavi papir, sa obe strane obložen silikonom, 90 g/m2

Lepak

Modifikovani solventni akrilit.

Primena

Za montažu plastičnih i penastih elemenata panela, cevi, kanala, kao i za pleksiglas i ogledala. Može se koristiti kao samolepljivi medijum za znakove, držače i distancere.

Tehnički podaci

Debljina*(sa zaštitnim papirom i lepkom) 1640 μm.
Gustina 67kg/m2
Otpornost na temperaturu*** -40°C do +80°C
LoopTack Test* (FINAT TM 9) 20N/25mm
Adheziona sila*
(FINAT TM 1, na nerđajućem čeliku, jedna strana prekrivena sa 50 mikronski poliester)
18N/25mm / posle 1 minuta
18n/25mm / posle 10 minuta
18n/25mm / posle 24 časa
Sila Smicanja*
(FINAT TM 8, na nerđajućem čeliku, jedna strana prekrivena sa 50 mikronski poliester)
>300 h / na 23 °C
>6 h / na 70 °C
Otpornost na temperaturu* (S.A.F.T.) 100° C
Maksimalno vreme skladištenja** 2 godine
Temperatura na kojoj se primenjuje min. +15°C
* prosečna
** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

Menu