Kolor profili

Post 34 of 37

Kolor-profili

Svi korisnici ORAJET folija za štampu imaju mogućnost preuzimanja kolor profila klikom na link. Usled pojedinačne prirode sistema za štampu, boja, softvera i uslova u kojima rade, pravi odabir profila je presudan za dobijanje odgovarajuće štampe. Kada se nađete na stranici za download, odaberite iz padajućeg menija model vašeg printera, RIP softvera i boje koju koristite da biste dobili spisak odgovarajućih folija. Po preuzimanju pratite uputstva vaseg proizvođača printera i softvera oko instalalacije profila.

, , ,

This article was written by Difol

Menu