Optički potpuno providna folija za štampu

Post 2 of 29

ORAJET 3352 je sasvim providna folija za digitalnu štampu, koja daje najveći mogući nivo transparencije. Idealna je za korišćenje na prozorima i izlozima i potpuno je neprimetna u svojim neštampanim delovima.

 

 

,

This article was written by Difol

Menu