Optički potpuno providna folija za štampu

Post 10 of 37

ORAJET 3352 je sasvim providna folija za digitalnu štampu, koja daje najveći mogući nivo transparencije. Idealna je za korišćenje na prozorima i izlozima i potpuno je neprimetna u svojim neštampanim delovima.

 

 

,

This article was written by Difol

Menu